Meeskonnatöö

Meeskonnatöö läbi meeskonnamängude

Meeskonnatöö koos meeskonnamängudega

Meeskonnatöö koos meeskonnamängudega

Sujuv meeskonnatöö on nauditav ja tulemuslik. Põhjuseid miks koostöö erinevate isikute ja osakondade vahel ei suju on mitmeid.

Koostööd takistavateks teguriteks võivad olla:

 • isikute vahelised suhted
 • meeskonnaliikmete natuurid
 • senised koostöö kogemused
 • ülesandest arusaamine
 • lahendusest arusaamine
 • muud olukorra välised tegurid (paha tuju, väsimus, tühi kõht jne)

Koostöö on edukam just nende töötajate vahel kes tunnevad teineteist hästi ning ei tunne ebamugavust erinevate teemade arutamisel. Sellise usaldusliku õhkkonna loomisel on üheks võimaluseks mitteformaalsed kohtumised, nagu kohtumine kohvikus või meeskondlikud tegevused. Veel parem kui need tegevused toimuvad töökeskkonnast väljas mõnes puhkekülas ja nädalavahetusel. Allikas: www.chron.com

Erinevatele probleemidele lähenetakse jäigalt oma seisukohast lähtudes, jättes lahenduse leidmine ja saavutamine justkui teisejärguliseks.

Meie mängud, mis arendavad grupisisest koostööd;

Spiooni Akadeemia – Aktiivne meeskonnamäng 15 – 70 le osalejale

Dream Team – Meeskondlik osavusmäng 15 – 70 le osalejale

Mõrvamüsteerium – Pidulik meeskonnamäng 20 – 130 le osalejale

Mängud keskenduvad meeskonnatööle. Pakkudes uusi ülesandeid, mille lahendamiseks on erinevaid viise. Oluline on oma meeskonnaga arutada kes, mida ja kuidas teeb. Ülesannete lahendamised on lõbusad ja kaasakiskuvad (lihtsustades just koostööd ka nn kõvade kivide vahel).

Hind

Mängu korraldamine 20-le inimesele on 520 eurot. Iga lisanduv inimene 15 eurot.

Grupihinnad on alljärgnevad:

40 – 50 mängijat 790 €

51 – 70 mängijat 990 €

71 – 100 mängijat 1090 €

101 – 130 mängijat 1 290 €

Meeskonnamänguga olid kõik väga rahul. Tänan sind, et aitasite meie toredale üritusele kaasa.

Karit

merko

Meeskonnatöö

Meeskonnamängud aitavad leida uusi võimalusi koostöö parendamiseks

Keerulisi olukordi lahendavad ikkagi inimesed ning see eeldabki arutelu ning olukorra analüüsi sellisena mis tooks kõiki osapooli rahuldava lahenduse.

Meie mängud pakuvad võimalust parendada meeskonnatööd läbi mängude. Mängud loovad osalejatele teistsuguse ja uue keskkonna ning ka teistlaadi olukorra mida lahendada. Mäng lükkab tahaplaanile senised koostöö kogemused ning kaasab probleemi lahendamisele kõik osapooled (senisest võrdsemalt viisil).

Oluline ongi, et kõik annavad panuse probleemist arusaamiseks ning tegutsevad parima lahenduse saavutamise nimel. Mängus hinnatakse koheselt koostöö resultatiivsust – iga ülesande sooritamist hinnatakse punktidega. Seega saavad osalejad kohese tagasiside omavahelise koostöö efektiivsusest.

Positiivne koostöö kogemus mängus võib edasi kanduda igapäeva töösse ning aitab leida uusi võimalusi kollektiivi sisese koostöö parendamiseks.

Pakkumine sisaldab:

 • mängujuhti (e)
 • mängu kohandamist firmale
 • mänguvahendeid
 • sündmuse jäädvustamist piltidena
 • käibemaksu
 • auhindasid

Meeskonnatöö - Michael Jordan

“Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships” – Michael Jordan / kuuekordne NBA meister.

 

Vaba Aja Ekspert OÜ / info@seltskonnamangud.ee / 56 222 795