Meeskonnatöö koolitus läbi meeskonnamängudega

Sujuv meeskonnatöö on nauditav ja tulemuslik. Meeskonnamängud aitavad näha koostööd teise nurga alt ning avastada uusi võimalusi meeskonnatöö parendamiseks.

Meeskonnamängud arendavad grupisisest koostööd;

Spiooni Akadeemia – Aktiivne seiklusmäng

Meeskonnatöö koolitus läbi spiooni mängu haarab kaasa kogu seltskonna ning jagab eritnevatesse spiooni meeskondadesse või siis Agentuuridesse (nagu USA – CIA, UK – MI6 ja Eesti – KAPO). Kõikidele meeskondadele antakse sarnased ülesanded ning orienteerumise ehk marsruudikaart.

Mängu käigus saab iga meeskond piisavalt liikuda kuid tempo ega distantsi pikkus pole selles mängus olulised. Mängus loeb meeskondlik oskus lahendada kõiki ülesandeid võimalikult edukalt. See eeldab taktika valikut, töö jaotust, planeerimist ja elavat fantaasiat.

Mõrvamüsteerium – Interaktiivne rollimäng

Mõrvamüsteerium on seltskondlik rollimäng, mis kaasab kogu seltskonna ning paneb seltskonna omavahel suhtlema.

Mängus tuleb ümber tuleb kehastuda näiteks: linnapeaks, maffiabossiks, mõneks teiseks linna prominendiks või kuulsaks peokülaliseks, detektiiviks, kõmulehe reporteriks või linnapea kandidaadi PR-esindajaks.

Kogu müsteeriumi jooksul jagub tegevust kõigile. Rollid jagatakse seltskonnale eeltööna ning peo algul saavad kõik endale juba nimesildi ja mängujuhendi.

Mõrvamüsteerium pakub kaasakiskuvat meeskondliku programmi koolituse järgse tegevusena.

Meie kõige populaarsem Mõrvamüsteerium on “Teemandi oksjon Londonis”.

Unistuste Meeskond – Meeskondlik osavusmäng

Unistuste Meeskond jagab mängulusti ja osalemise rõõmu kõigile, sest tegutsetakse ühtsete meeskondadena. Tuleb lihtsalt olla teistest meeskondadest pisut kiirem ja osavam.

Väga oluline on ka meeskonnatöö ning kas ja kuidas on kõiki liikmeid kaasatud. Vaid üks meeskond saavutab tiitli “UNISTUSTE MEESKOND”.

Mängu käigus tuleb otsustada millal tasub riskida ning millal mitte. Samuti otsustada meeskonnana kes milliseid ülesandeid ellu viivad.

Mängud keskenduvad meeskonnatööle. Pakkudes uusi ülesandeid, mille lahendamiseks on erinevaid viise. Oluline on oma meeskonnaga arutada kes, mida ja kuidas teeb.

Meeskonnamängud sobivad koolitus- või seminari jätkuks, kus koos lõbusalt ja kasulikult aega veeta.

Ülesannete lahendamised on lõbusad ja kaasakiskuvad (lihtsustades just koostööd ka nn kõvade kivide vahel).

MÄNGUDE HINNAD:

Mängu ja õhtujuhi hind 20-le inimesele on 520 eurot.

Iga lisanduv inimene 12 eurot.

Gruppidele alates 30 osalejat kehtivad grupihinnad.

Tagasiside meeskonnatöö koolituselt:

Pakkumine sisaldab: peojuhti, auhindu ja vajalikku tehnikat.

Meeskonnamänguga olid kõik väga rahul. Tänan sind, et aitasite meie toredale üritusele kaasa.

Karit

merko

Meeskonnatöö Merko koostöö koolitusel

Keerulisi olukordi lahendavad ikkagi inimesed ning see eeldabki arutelu ning olukorra analüüsi sellisena mis tooks kõiki osapooli rahuldava lahenduse.

Meie mängud pakuvad võimalust parendada meeskonnatööd läbi mängude. Mängud loovad osalejatele teistsuguse ja uue keskkonna ning ka teistlaadi olukorra mida lahendada. Mäng lükkab tahaplaanile senised koostöö kogemused ning kaasab probleemi lahendamisele kõik osapooled (senisest võrdsemalt viisil).

Oluline ongi, et kõik annavad panuse probleemist arusaamiseks ning tegutsevad parima lahenduse saavutamise nimel.

Mängus hinnatakse koheselt koostöö resultatiivsust – iga ülesande sooritamist hinnatakse punktidega. Seega saavad osalejad kohese tagasiside omavahelise koostöö efektiivsusest.

Positiivne koostöö kogemus mängus edasi kanduda igapäeva töösse ning aitab leida uusi võimalusi kollektiivi sisese koostöö parendamiseks.

Pakkumine sisaldab:

mängujuhti (e) 

vajaliku tehnikat 

mänguvahendeid 

auhindasid

Vaba Aja Ekspert OÜ / info@seltskonnamangud.ee / 56 222 795